Sverige kan stämma EU-kommissionen

2:00 min

Sveriges regering tänker stämma EU-kommissionen inför EU-domstolen. Miljöminister Lena Ek hävdar att EU-kommissionen förhalar kriterier som behövs för att stoppa hormonstörande ämnen, som bland annat finns i antibakteriella medel för skor och kläder.

– Vi går vidare  med ett brev till kommissionen där vi begär att man ska komma fram till det man lovat och som finns i en överenskommelse med medlemsländerna. Är det inte färdigt inom två månader är det så allvarligt från miljö- och hälsosynpunkt att vi kommer att gå vidare och stämma kommissionen, säger Lena Ek.

Det gäller hormonstörande medel som finns i  biocider: bland annat  antibakteriella medel, i skor och kläder. Elektronik och byggmaterial är andra exempel. Hormonstörande biocider kan orsaka skador också vid låga halter om gravida och barn utsätts. Men riskerna är svårbedömda. 

I december skulle EU-kommissionen ha gett de nödvändiga kriterierna som behövs för att kunna att förbjuda de här ämnena, men EU:s miljökommissionär Janes Potocnik har dröjt med besked.

Han har svarat regeringen att han först vill göra en konsekvensanalys.

Tidigare har kemikalieindustrin i EU protesterat mot regler som riktas mot många av deras produkter.

Att svenska staten går till EU-domstolen i missnöje med EU:s agerande är ovanligt. Det har hänt totalt sju gånger sedan Sverige blev EU-medlem.

Men hormonstörande medel finns också i vissa växtskyddsmedel. I den delen kritiserar regeringen INTE EU-kommissionen. Enligt Lena Ek för att det är lättare driva frågan för en grupp produkter i taget, i detta fall biocider.

– Biocider används i större antal produkter. Och vi har en tydligare överenskommelse när det gäller den frågan. Och det gäller att lösa den största proppen först.

Men vad tycker du om hormonstörande medel i bekämpningsmedel, i växtskyddsmedel?

– Hormonstörande ämnen överhuvudtaget är naturligtvis inte bra. Men nu är det så att vi kommer att stämma kommissionen på den här punkten. Därför att här har vi en väldigt tydlig förhandlingsöverenskommelse. Det finns i text, bokstavligen löften om vad som ska göras och när det ska vara klart. Och det är inte gjort, säger miljöminister Lena Ek (C).