Flera döda av listeria

1:48 min

Sedan oktober förra året har minst tolv personer dött efter att ha blivit smittade av matbakterien listeria.

– Det var nästan förväntat att det här skulle kunna hända någon gång. Just med de här långa hållbarhetstiderna så kommer de här att växa i de produkter som har långa hållbarhetstider.

Antalet personer som smittats med listeria bakterier har ökat stadigt under en längre tid och har på nio år mer än fördubblats. 2004 rapporterades 35 fall av personer som fått sjukhusvård på grund av listeria och 2014 rapporterades 82 fall. Sedan i oktober har tolv personer dött av listeria.

Just nu utreder Folkhälsomyndigheten ett särskilt utbrott av listeria som under förra årets tre sista månader ledde till en våg av fler fall av insjuknade i listeria, 41 fall av personer smittade och sjuka, att jämföra mot bara 25 under samma tid året innan.

– Det var en tydlig ökning vilket fick oss att misstänka att det handlade om ett utbrott och därför bestämde vi oss för att undersöka saken direkt, säger Viktor Dahl, läkare och epidemolog på Folkhälsomyndigheten.

Efter att ha pratat med de som smittats tror myndigheterna att smittkällan är någon form av smörgåsmat, vilket är en ovanlig form av smittkälla för listeria. Vid tidigare utbrott har det varit betydligt vanligare att personerna smittats av lax, rökt eller gravad.

Än så länge vet inte myndigheterna exakt varifrån smittan kommer, men man fortsätter att ta in prover från kommuner och företag för att ta nya tester.

Listeria är en svår bakterie att handskas med eftersom den växer, även i kyla och i vakuumförpackningar. Den drabbar i synnerhet gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Ett problem menar Anna Blücher att konsumenterna inte alltid är medvetna om riskerna med just listeria samtidigt som vi uppmanas att lita på bästföredatum. Och just när det gäller kylvaror som inte ska hettas upp, kan bästföredatum sättas långt framåt i tiden.

Och hon frågar sig om konsumenten verkligen klarar av de dubbla budskapen om varors hållbarhet och att inte kasta mat.

– Ja, just där ska vi vara försiktiga, annars så kan man äta. Det är inte enkelt för konsumenten.

Nu ska Livsmedelsverket analysera nya prov från olika tillverkare av smörgåsmat. Enligt Anna Blucher borde branschen fundera över hur länge varor kan vara hållbara.

– Eftersom man inte är riktigt medveten om tillväxten av listeria får livsmedelsföretagen kanske göra en förändring här och inte ha de långa hållbarhetstiderna.

Den bilden delar inte Marie Söderqvist, vd för Livsmedelsföretagen. Hon säger att antalet fall av listeria ökar i hela Europa utan att någon ännu vet varför men att den frågan just nu utreds av branschen i Europa. Hon menar istället att företagen följer Livsmedelverkets regler och att det är en alltför komplicerad fråga för att bara handla om bästföredatum.

– Det är ju primärt en fråga om hygien och hittills har ju debatten snarare handlat om att hållbarheten varit för kort och att vi varit för försiktiga när företagen satt datum. Det är inte så enkelt som att vi ska korta hållbarhetstiderna för då kommer svinn och slöseri med mat att öka.