Vad säger tiggeridebatten om de som inte tigger?

45 min

Debatten om de som tigger pendlar mellan förbud och förståelse.

Men vad visar den mer - är vi mer upptagna av tiggarna som problem än just DERAS problem? Är vi mer själviska än solidariska?

Lyssna på ett samtal om det komplexa i en allt mer synlig fattigdom mellan konstnären Cecilia Parsberg, chefredaktören på Faktum Aaron Israelsson och Mats Högelius som är chef för Svenska Kyrkans Diakonicentral i Lund. Dessutom hör du Victoria Greves reportage om konstnären Cecilia Parsberg som gör utforskar hur man blir en marknadsmässigt framgångsrik tiggare.