Blyåtervinning

Utsläpp av blystoft sätter stopp för ökat blyåtervinning i Landskrona

6:37 min

I Landskrona finns Nordens enda blysmältverk för återvinning av bly, främst från bilbatterier. Företaget Boliden Bergsö tar årligen hand om hundratusentals blybatterier från insamlingsstationer runt om i Norden. Men trots att anläggningen lever upp till alla tänkbara lagkrav så brottas de ändå med problem när det gäller utsläpp av blystoft.

En gul hjullastare lastar av bilbatterier och släpper dem flera meter ner på ett betonggolv. Batterierna krossas och svavelsyra stänker ut över det blöta golvet. Sen kör samma maskin in i hallen och kör över batterierna, tränger upp dem mot väggen, lyfter och släpper dem igen och gör allt för att demolera dem i så små bitar som möjligt. 

Företaget planerar att skaffa sig en batterikross som kommer att trasa sönder batterierna på ett effektivare sätt. Det minskar även risken för bränder och förhindrar att batterisyra kommer med i smältverket. 

Det här är första steget för att återvinna batterierna som innehåller många kilo bly, de flesta är vanliga bilbatterier men utanför hallen står också hundratals truckbatterier av större modell, och längre bort ubåtsbatterier som väger ett ton stycket. De flesta batterier kommer ifrån återvinningstationer, verkstäder och bensinmackar. Att det skulle förekomma stulna batterier här är inte särskilt troligt även om det inte är omöjligt säger Peter Carlsson. 

– Risken är inte obefintlig men den är minimal. 

Efter att batterierna har, mer eller mindre, krossats körs de in i smältverket där blyet, på grund av sin tyngd, hamnar i botten och kan plockas ut. Plasten runt batterierna eldas upp och används som bränsle och reduktionsmedel, överskottsvärmen går ut i fjärrvärmenätet i Landskrona.  Årsproduktionen av blytackor ligger runt 45 tusen ton. 

Högre miljökrav har tvingat företaget att succesivt minska sina utsläpp till luft och vatten, på 1970-talet släpptes tonvis med bly ut i Öresund, idag handlar det om något kilo per år. Även utsläppen till luft ligger under gränsvärdena för vad som är tillåtet. 

Vi kliver in i vattenreningsverket där Carl-Gustaf Mårtensson visar oss hur reningen av dagvattnet på anläggningen går till, allt regnvatten som fallit ner på asfalt, betong och hustak renas. Man neutraliserar också batterisyran ifrån hallen där batterierna krossats och det vatten som används i själva blysmältverket. Även utsläppen av tungmetaller till luften har begränsats kraftigt. 

Men det finns ett problem som de inte kommit riktigt tillrätta med. 

– Vi mäter nedfallet av tungmetaller i så kallade fallande stoftmätningar, utgår man ifrån de siffrorna så är det flera hundra kilo per år som faller ner över Landskrona varje år, det säger Håkan Ärnflykt som är miljöskyddsinspektör på Landskrona kommun och har följt verksamheten på fabriken under flera decennier. 

Det handlar om så kallad diffus damning. Blystoft som kommer ut på markområden ifrån fabriksområdet. Det är ganska lätt stoft så det färdas flera kilometer innan det faller ner, säger Håkan Ärnflykt. 

En del i uppföljningen av blydamm i luften har varit att mäta halten bly i grönsaker som odlats på olika platser i kommunen. 

– Det visar sig att fortfarande så ligger blyhalten i grönsakerna över gränsvärdena, vi rekommenderar inte landskronaborna att äta dessa grönsaker.

– Hur kan ni vara så säkra på att Bolidens fabrik ligger bakom de förhöjda blyhalterna?

– Det finns ingen annan källa i Landskrona. Mätningarna visar att de inte orsakas av intransporter ifrån andra länder. Bolaget hävdar att det finns andra källor i Landskrona men jag kan inte se att det finns någon annan som har större betydelse. 

Problemen med damningen har gjort att företaget fått backa i sin strävan att få öka produktionen, från dagens max  50 tusen ton till 65 tusen ton. Först fick de tillstånd att utöka av miljödomstolen men efter att den domen överklagats av bland andra miljönämnden i Landskrona kommun så beslutade miljööverdomstolen tvärtemot, att inte ge tillstånd till ökad produktion. Företaget är förstås inte nöjda med det här och ärendet har överklagats än en gång och ligger nu hos högsta domstolen, om de kommer ta upp frågan är däremot oklart. 

– De måste visa att de kraftigt kan minska på dammningen, säger Håkan Ärnflykt på Landskrona kommun. 

– Det är den största miljömässiga utmaningen som vi arbetar med, säger Peter Carlsson på Boliden Bergsö. Mycket av arbetet går ut på att binda dammet, med vattendimma eller sprinklers, fånga dampartiklarna och få ner dem på marken där vi kan ta upp dem med en sop/sugbil och återföra dem tillbaka in i återvinningsprocessen. 

– Om ni genomför alla de här åtgärderna tror ni att ni kommer få igenom tillståndet och öka produktionen? 

– Vi är övertygade om att de åtgärder vi vidtar och kommer att vidta kommer att göra att vi får tillstånd att utöka produktionen. 

Men Håkan Ärnflykt på miljökontoret är tveksam till att åtgärderna räcker, om Boliden ska utöka så måste de kanske flytta delar av verksamheten eller bygga in hela fabriksområdet med väggar och tak så att man kan kontrollera och rena utsläppen, tror han. 

Det kanske är det som blir kontentan av alltihopa om man vill utöka produktionen. 

Uteslutet kommenterar Peter Carlsson på Boliden Bergsö.

– Att bygga in allting, det är en oöverstiglig kostnad.