P1-MORGON TORSDAG 27 FEBRUARI

Spelar unga för mycket dataspel?

12 min

Datorer och tv-spel stjäl tid och uppmärksamhet från läxläsningen - det tycker Moderaterna, som nu vill göra gemensam sak med Sveriges föräldrar och minska dataspelandet. Men finns det ett samband mellan mycket dataspel och dåliga skolresultat?

Samtal med Lina Eklund, doktor i sociologi vid Stockholms universitet, och Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet.