12 000 på ön kan ha dyslexi !

Mellan 8000 och 12 000 gotlänningar KAN ha läs- och skrivsvårigheter - dyslexi ! Enligt många beräkningar har 15-20 procent av befolkningen de här problemen, det uppger Lilian Stenman på ABF Gotland, som därför kallar till kurs i läs- och skrivsvårigheter - och även matematik - på Suderbys herrgård senare den här månaden.
Vilka hjälpmedel finns och vilket stöd kan man få för att studera, det tas bland annat upp på kursen dit hittills ett 20-tal personer från skolvärlden anmält sig. Som avslutning på kursen kommer man att informera om "Läs- och skrivverkstad Gotland" och möjligheten att lära sig mer i studiecirklar.