Besked i juni om Ryssby kyrka

Växjö stift gör nu sitt yttersta för att försöka få till stånd en ny kyrka i Rockneby norr om Kalmar. Ryssby kyrka som ligger där brann ju upp för ett år sen. Hela 15 miljoner kronor ansöker Växjö stift om från centrala kyrkofonden.
Det är dock långtifrån säkert att det blir fråga om så mycket pengar. Kyrkofonden delar i normalfallet inte ut mer än max 3 miljoner kronor per kyrka. Beslut om eventuella pengar för återuppbyggnad av Ryssby kyrka kommer senast i mitten av juni.