De får representera Sveriges muslimer i medier

Några få organisationer, med nära band till varandra, har kopplat ett rejält grepp om rollen som muslimers representanter i svenska medier. Islamiska Förbundet, med sin bas i moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm, står ensamt för nästan 40 procent av representationen. Men organisationen har också flitigt etablerat flera dotter- och systerorganisationer och tillsammans bär de rollen som företrädare för islam i närmare 70 procent av artiklarna. 

Shiamuslimer, sunnimuslimer och ahmadiyyamuslimer. Kvinnoförbund, biståndsorganisationer och kulturföreningar – Sveriges muslimer är idag mer organiserade än någonsin. Både längs etniska och teologiska skiljelinjer, men även över dessa gränser inom olika sakfrågor. En spegelbild av den mångfald som ryms hos alla dem svenskar som identifierar sig som muslimer.

Men i medier råder istället snarast enfald. Vi har kartlagt vilka organisationer som får representera muslimer i svenska medier mellan 1 mars 2012 och 1 mars 2013. Ett år relativt fritt från stora nyhetshändelser om specifika moskéer eller framträdande muslimska företrädare och således ett bra år för att kunna dra slutsatser om hur den generella representationen ser ut.

Studiens material är hämtat ur databasen Mediearkivet som samlar svensk tryckt press. 35 organisationer valdes ut i samråd med fyra av Sveriges mest namnkunniga islamologer. Sökningar gjordes sedan på respektive organisation, vilket gav totalt 642 artiklar fördelade enligt tabellen ovan.

Totalt antal träffar redovisar hur många gånger organisationernas namn förekommit i medier. En indikation på hur frekvent organisationerna nämns – men inte ett svar på frågan om i vilket sammanhang. Generell och specifik representation redovisar istället hur många gånger organisationerna nämns eller uttalar sig i fall som rör muslimer som kollektiv eller organisationen i sig själv. Irrelevanta träffar redovisar till exempel omnämnanden i kalendarier, geografiska beskrivningar (”skotten skedde vid Islamic center i Malmö”) eller bildtexter.

Som tabellen visar är det i båda fallen ett 15-tal organisationer som får representera muslimerna – men mest intressant är den generella representationen om varför muslimer som kollektiv tycker si eller så. Fallen som visar på en tro om att en organisation kan företräda alla Sveriges muslimer.

Den här kategorins 10-topplista ser ut som följer: Islamiska förbundet (38 % av antalet omnämnanden), Islamic center (2 5%), Sveriges muslimska råd (10 %), Islamic relief (10 %), Sveriges muslimska stiftelse (4 %), Sveriges imamråd (4 %), Sveriges unga muslimer (2 %), Svenska muslimer för fred och rättvisa (2 %), Islamiska sunnicentret (2 %) och Islamiska informationsföreningen (1 %).

Av dessa är fem organisationer – Islamic relief, Sveriges muslimska stiftelse, Sveriges imamråd, Sveriges unga muslimer och Islamiska informationsföreningen – startade av Islamiska förbundet. Ibland på egen hand, ibland tillsammans med andra.

När det gäller paraplyorganisationen Sveriges muslimska råd, som säger sig ha bredast representation av alla organisationer, är det endast tre av nio medlemsorganisationer som inte har startats av Islamiska förbundet – det rör sig om Förenade islamiska församlingar i Sverige, Bosniakiska islamiska samfundet och Sveriges muslimska förbund. Tilläggas bör dock att Förenade islamiska församlingar i Sverige är det trossamfund som Islamiska förbundets enskilda moskéer är anslutna till. Organisationen delar adress med Islamiska förbundet och styrelsen består av flera namn som återkommer på centrala poster inom de andra tidigare nämnda av Islamiska förbundet startade organisationerna.

Totalt står alltså Islamiska förbundet och dess sex dotter- och systerorganisationer för 69 procent av den generella representationen. Med andra ord är det dessa sju som i medier i sju fall av tio får representera, tolka och berätta om hur till exempel Sveriges muslimer skall leva och tycka som rättfärdiga muslimer.

JOHAN CEDERSJÖ