Förstagångsväljare osäkra inför valet

2:25 min

Nästan 450 000 svenskar får rösta för första gången i år. Men vad de kommer att rösta på är oklart, unga väljare är historiskt en grupp som är mer osäker och också trendkänsligare än äldre väljare.

Söndag: Hör ett längre reportage om unga väljare i P1 Godmorgon, världen!

20-åriga Zenab Yousafzai i Stockholm vet inte vilket parti hon ska välja, men hon är säker på att hon ska gå och rösta.

– Jag vill vara med i så mycket som möjligt, påverka så mycket som möjligt. För att jag är en del av samhället och då är det viktigt att man gör det man kan för att få det som man vill att det ska vara, säger hon.

20 åriga Zenab Yousafzai är en av de 442 346 som i år har möjlighet att rösta för första gången, men hon har ännu inte riktigt bestämt sig för hur hon ska rösta.

– Jag har inte tänkt så mycket kring det, men de ska vara bra, de ska göra bra grejer och hålla det de lovar.

För första gången sedan år 2002 sjunker andelen förstagångsväljare - inför årets riksdagsval utgör de sex procent av den totala väljarkåren. Väljare äldre än 65 år ökar däremot och förväntas utgöra 26 procent av alla väljare. Men till skillnad från de äldre är de unga generellt sett en osäkrare väljargrupp.

I Statistiska centralbyråns senaste väljarundersökning, från november, svarade en knapp tredjedel av väljarna under 25 år att de inte vet vilket parti de sympatiserar mest med - jämfört med de äldre väljarna är det dubbelt så hög andel. Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på ungas väljarbeteende.

– Rörligheten är ju mycket större i den här gruppen än vad den är bland äldre mer stabila väljargrupper där det finns väldigt stabila ideologiska orienteringar, ofta att man har byggt upp ett anhängarskap med något visst parti.

Är det första eller andra gången du röstar?

– Andra gången.

22-åriga Rosanna Rutqvist har inte heller bestämt sig för hur hon ska rösta, men hon känner sig ändå säkrare den här gången.

– Första gången hade jag nog inte alls så mycket insikt i politiken som är här i Sverige, så jag röstade faktiskt blankt förra gången. Och nu så vet jag kanske lite mer, har lite mer koll på vilket håll jag vill rösta åt, i alla fall.

Utöver att vara osäkra på vilket parti de ska välja är de unga väljarna också trendkänsligare än de äldre, partier som går bra i opinionen går ofta ännu bättre bland de unga väljarna, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

– Är det medvind för vissa partier så brukar det vara ännu större medvind bland förstagångsväljarna. Sverigedemokraterna står just nu för den största överrepresentationen, de är mycket starkare i gruppen förstagångsväljare - åtta procentenheter starkare enligt våra siffror från år 2010 - än vad de är i valmanskåren som helhet. Så just nu är det Sverigedemokraterna som är starkt överrepresenterade.