Förslag på nya toaletter

Hushållningssällskapet vill ta bort alla urinseparerande toastolar i ekobyn Björsbyn utanför Luleå.
Istället vill Hushållningssällskapet att man sätter in moderna snålspolande toaletter. Men Luleå kommun säger nej till förslaget eftersom de urinseparerande toastolarna anses vara en av grundideérna med ekobyn.