Små svenska kärnkraftverk intresserar Kanada

7:13 min

I veckan kunde vi rapportera om ett genombrott för så kallat snabba kärnkraftsreaktorer, bridreaktorer.

Det är svenska kärnkraftsforskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, som har gjort ett viktigt framsteg för att utveckla tåliga material för att bygga det som kanske kan bli framtidens kärnkraft.

Vetenskapsradions Pelle Zettersten berättar om den nya stållegeringen som enligt forskarna bra står emot aggressivt flytande bly som är det medium som används för att kyla de små bridreaktorerna som KTK-forskarna håller på att utveckla.

Många kärnkraftsforskare har gått bet på att utveckla beständiga material för blykylda reaktorer och bridreaktorer är idag ovanliga. Utvecklingskostnaderna är mycket höga. I Ryssland finns dock några. Det radioaktiva avfallet från bridreaktorer är inte lika långlivat som från vanliga lättvattenreaktorer och Pelle Zettersten berättar om varför Kanada visat intresse för små bridreaktorer för energiproduktion långt ute i glesbygden.