Alvesta

Olika villkor för anhörigvårdare

1:32 min

Den hjälp som anhörigvårdare i länet får skiljer sig mycket beroende på var de bor. I Alvesta kommun till exempel får den som har någon form av omsorgsinsats från hemtjänsten ingen gratis avlösning alls medan man i andra kommuner kan få 18 timmar i månaden oavsett vilken hjälp man har.

DEBATT: I morgon möts Eva-Britt Svensson (V) och Catharina Winberg (M) i en debatt om brister inom Växjö kommun när det gäller anhörigvården. Har du egna erfarenheter? Hör av dig! 0470-10 400, eftermiddag.kronoberg@sr.se

– De gör en fantastisk insats och det är en resurs man inte alltid tänker på att man har, säger Helen Gustavsson (M), omsorgsnämndens ordförande i Alvesta.

Vad hade hänt om alla anhörigvårdare i Alvesta skulle lägga ner jobbet i en vecka?

– Ja, det hade ju blivit kaos i första skedet och sedan hade vi fått försöka kalla in folk som hade hjälpt till med det. Det skulle ha blivit ett problem, absolut.

Utan alla de äldre personer som vårdar sin man eller fru där hemma skulle det bli svårt för kommunerna att klara verksamheten. Och anhörigvårdarna sparar också enorma belopp åt kommunerna.

Den som vårdar en långvarigt sjuk hemma har rätt till stöd av kommunen, men stödet varierar beroende på var man bor. Vi har tidigare berättat att man i Lessebo till exempel har rätt till 18 timmars gratis avlösning i månaden, medan man i Markaryd bara har rätt till 8 timmar. Och i Alvesta där får den som är anhörigvårdare men har någon form av annan hjälp med omsorg, exempelvis dusch en gång i veckan, ingen gratis avlösning alls.

– Jag har inte tänkt på det i den vinklingen innan, men det ser ju ut som om det skulle kunna vara ett problem.

Vad tänker du om att ni har det så i Alvesta då?

– Jag har inte funderat på det innan, men det kanske är något man får titta lite närmare på.

Men om anhörigvårdarna nu är så viktiga som ni säger, varför stöttar ni inte de mer?

– Jag tycker att vi stöttar de mycket med de anhörigträffar och studiecirklar som vi har, men jag tar med mig det här och tittar på det en gång till.