Radonmätningar i Söderhamn.

131 hushåll i Söderhamn har nyligen deltagit i en radonundersökning. Hittills har bara 15 hushåll haft högre radonhalter än gränsvärdet 200 bequerel.
- Det här är ett något bättre resultat än väntat, säger miljöinspektör Anders Bergqvist i Söderhamn. De 15 hushåll som hade ett resultat på över 200 bequerel erbjuds ytterligare en mätning när mätsäsongen startar första oktober. Om värdera då överstiger 400 bequerel kan hushållen ansöka om radonbidrag hos länsstyrelsen.