Gemensamma argument för EU-stöd

De fyra nordligaste länen har samordnat och vässat sina argument för att även i framtiden få ta del av EU:s regionalstöd.
I takt med att EU utvidgas med fler stater så hårdnar konkurrensen om regionalstödet. Därför har nu norrlandslänen tillsammans tagit fram en skrift med argument som den svenska regeringen ska använda i förhandlingarna med övriga medlemsstater.