Möbler på museum

Idag öppnar Länsmuéet en utställning om allmogemöbler från länet. Det är en utställning med allmogemålade möbler och saker från framförallt 1700 talet.
Utställningen har visats på muséet Näktergalen i Vimmerby i höstas och innehåller mycket möbler från just Vimmerbytrakten alla med sin speciella historia. Utställningen på länsmuséet kommer att pågå fram till den 26 maj.