Glappet mellan blocken ökar

2:34 min

Inte sedan september 2008 har klyftan mellan de politiska blocken varit lika stor som nu. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är tillsammans knappt 15 procentenheter större än Allianspartierna. Det visar Svensk Väljaropinion, som är en sammanvägning av opinionsmätningar under februari månad, gjord av Novus på uppdrag av Ekot.

Det är en sammanvägning av fyra olika opinionsinstituts mätningar, genomförda vid olika tidpunkter under februari månad, som visar att skillnaderna i väljarsympatier mellan blocken fortsätter att växa. De rödgröna ökar med en halv procentenhet till 52,1 procent, samtidigt som allianspartierna backar ungefär lika mycket, till 37,4 procent.

Frågan om det är möjligt för Alliansen att bryta trenden och locka tillbaka förlorade sympatisörer. Statsvetaren Jonas Hinnfors vid Göteborgs universitet är tveksam.

– Det är ett väldigt stort gap, det är det. Då kan man förstås tänka att det kunde slutas då, mellan 2008 och 2010, men det var under betydligt längre tid än vad som nu återstår, säger Jonas Hinnfors.

Både Kristdemokraterna och Centerpartiet hamnade under riksdagsspärren i februarimätningarna, Centern med rekordlåga månadsnoteringen 3,5 procent och Kristdemokraterna som får 3,7 procent.

Återigen är förändringarna små men mönstret tydligt. Centern och KD har levt farligt ganska länge nu. Frågan är hur länge alliansen kan hålla samman under ett sådant tryck på de minsta medlemmarna.

– Man är nog i ett genuint dilemma, säger Jonas Hinnfors. Å ena sidan så är det ett väldigt tryck på Centerpartiet och Kristdemokraterna att på något sätt visa att man står för någonting som gör att väljarna tror på dem, så att man faktiskt kommer över fyra procent. Å andra sidan så är ju ett av Alliansens viktigaste kort att man faktiskt är ett enat alternativt som håller ihop och har gjort så på ett unikt sätt i svensk politik.

Även skillnaderna i storlek mellan Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att öka och är nu drygt 10 procentenheter. Socialdemokraterna ökar med 0,8 procentenheter till 34,5 och Moderaterna minskar med 0,3 procentenheter till 24,4.

Sverigedemokraterna, som backar något, skulle om de här siffrorna vore ett valresultat tappa sin roll som tungan på vågen i riksdagen. Men ännu är det för tidigt att dra några bestämda slutsatser om hur det går i höstens val, påpekar Jonas Hinnfors.

– Vi ska nog ändå avvakta till bortåt maj när vårbudgeten och kampanjandet före den har verkat ut. Har det inte hänt något då kan vi nog sätta ner foten och säga att då är gapet för stort.