Tillstånd för riskavfall finns

Posten har visst tillstånd att transportera farligt avfall från sjukhuset i Kristinehamn. Det svarar landstinget på kommunens kritik.
Efter en granskning av sjukhuset miljörapport för år 2001, skrev kommunens miljö- och hälskoskyddsförvaltningen ett brev till landstinget och påpekade att tillstånd för transport av riskavfall saknas. Nu svarar alltså landstinget att tillståndet finns. Enligt landstinget är det olyckliga omständigheter som gjort att en gammal formulering inte tagits bort i miljörapporten när det gäller Poståkeriets tillstånd för transport av farligt avfall.