100 kurder riskerar avvisning

De drygt 100 asylsökande kurder från Irak, som finns i Skaraborg, riskerar nu att tvingas lämna Sverige. Orsaken är att regeringen beslutat, att kurder kan skickas tillbaka till Irak - trots krigshotet. - Situationen i Kurdistan är svävande och ingen kan ge några garantier, säger Adil Doksi, ordförande i Kurdistans kulturförening i Falköping.
Enligt Adil Doksi är läget i Irak mycket osäkert, och krig kan bryta ut när som helst. Därför är det fel att skicka tillbaka människor dit. Trots att svenska regeringen bestämt, att den ska skicka tillbaka kurderna så går det inte att göra det hur som helst. Om en kurd skickas direkt till Bagdad innebär det risk för dödsstraff, så enda vägen till Kurdistan i norra Irak är med buss genom Turkiet. Eftersom resan måste gå via ett tredje land (Turkiet) för att avvisa en kurd till Irak, så kan inte svenska myndigheter genomföra avvisningen med tvång. Det betyder att de asylsökande kurder som inte har humanitära skäl för att stanna i Sverige - och inte frivilligt återvänder - måste stanna kvar på de redan överfulla flyktingförläggningarna här i landet. Det handlar bland annat om Hova i norra Skaraborg.