Innovationsdag i Säter

Produktutveckling och innovationsverksamhet är en viktig del i en regions möjligheter att hävda sig i framtiden.
I en ny forskningsrapport från Dalarnas Forskningsråd påtalas vikten av att stödja innovationsverksamhet på olika plan. Rapporten ska presenteras på en seminariedag i Säter i slutet av den här månaden. Det är Regionalt Produktutvecklingscentrum i Säter - drivs som ett Mål-2-projekt mellan Säters, Borlänge, Falun och Luvdika kommuner - som står bakom arrangemanget. En avsikt med den dagen är att skapa en ny organisations- eller samverkansform för produktutveckling.