Flest kvinnojobb i Borlänge

Antalet helårsanställda i Borlänge kommun ökade under förra året med 24 stycken till 2 890.
Det visar kommunens personalredogörelse för förra året, som nu blivit klar. Av dom tillsvidareanställda är 82 procent kvinnor. Nästan hälften är över 50 år. Den genomsnittliga anställningstiden är nära 15 år.