Norrköping

Utrotningshotade ljud samlas in

1:44 min

Under våren kommer utrotningshotade ljud från industrisamhället att spelas in för att samlas in i en databas. Det är Arbetets museum som är med i ett europeisk projekt med namnet "Work with sound" tillsammans med fem andra museer i Europa. Det handlar inte bara om att dokumentera ljuden för eftervärlden utan också att se om det är någon skillnad mellan länderna.