Länsstyrelsen har ett uppdrag att utveckla vindkraften

1:11 min

En storsatsatsning på ett rehabiliteringscenter i Backsjön väster om Sollefteå riskerar att stoppas på grund av vindkraftplanerna för området. Men Länsstyrelsen försvarar den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i Västernorrland.

Länsrådet Sten-Olov Altin säger till P4 Västernorrland att länsstyrelsen har Riksdagens uppdrag att verka för förnyelsebar energi och att den satsning som nu sker på vindkrat i länet är rimlig.

– Den påverkan vindkraften kan få på människors närmiljö och andra näringar prövas under beslutsprocessen, säger Sten-Olov Altin