Studie av livets slutskede

Nu är landets första avhandling om vård i livets slutskede klar.
Det är Maria Friedrichsen, sjuksköterska på Vrinnevisjukhuset i Norrköping som har djupintervjuat 30 cancersjuka människor om hur de upplever beskedet om att ingen behandling längre hjälper för att hejda sjukdomen. En av hennes slutsatser är att det är viktigt att beskedet ges av en läkare som patienten redan har en relation till och att de som frågade hur lång tid dom hade kvar att leva ofta inte ville ha något exakt svar. Även de cancersjukas anhöriga och läkare har intervjuats.