Krönikören tipsar om hur du kan ta ställning

3:58 min

Ny krönikör i P4 Västernorrland är Kajsa Falasca, doktorand i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet hörs varannan måndag. I dagens krönika får du konkreta tips hur du kan tränga in i politiken och hur du kan göra dina val till EU-valet i maj och riksdags-, landstings- och kommunvalet i september.

Krönika 3 mars 2014

Har du någon gång funderat över hur du vet allt du vet?

Var din kunskap om saker och ting kommer ifrån?

Varför du tycker vissa problem i samhället är viktigare än andra?

Hur, varifrån och varför vet du vad som händer runt om i världen?

Vissa saker lär vi ju oss självklart från människor och situationer vi möter i livet. Men liksom mig och många andra så kanske du får det mesta av din information om vad som händer i världen, i Sverige och i din egen hemstad genom olika nyheter.

Man kan helt enkelt säga att medierna är den moderna människans främsta informationskälla.

I år är det ju supervalår, det kanske du också hört i nyheterna, och vi ska välja våra politiska representanter i fyra olika val; till EU-parlamentet den 25 maj, och till riksdag, landsting och kommuner den 14 september.

Så när vi nu går in i supervalåret så är mediernas valrörelsebevakning viktig för att vi ska kunna ta del av den politiska debatten, sätta oss in i viktiga frågor och få veta vad de olika partierna och politikerna har för förslag och framtidsvisioner.

Men journalistiken gör mer än att bara informera oss, den kan också påverka vilka frågor som blir heta i valdebatten.

Under de senaste 50 åren har medieforskningen visat att de frågor som diskuteras i morgonsoffor och i kvällens nyhetssändningar också är det vi ser som viktiga.

Det är något som vi i forskningen kallar mediernas dagordningsmakt.

När jobben till exempel tar stor plats och diskuteras i partiledardebatten så blir det också den fråga som vi tycker är viktigast.

Vilka politiska frågor som kommer att avgöra valet bestäms så klart inte bara av journalister, och mediernas makt över dagordningen betyder inte heller att medierna på något vis är allsmäktiga och bestämmer hur vi ska tycka men de påverkar oss,

ibland kanske mer än vad vi tror.

Så vad får vi då veta och hur formas vår bild av politik genom nyheterna under ett valår?

Ja, forskningen visar tydligt att politiska sakfrågor faktiskt får mindre plats och tycks drunkna i valbevakningen och att allt mer ljus riktas mot det politiska spelet.  

Politiska experter som analyserar blir allt vanligare när debatter i tv-studion följs av debatter om debatten.

Det skrivs och pratas allt mer om vem som är potentiella vinnare eller förlorare i valet än om vad de olika partierna vill om de vinner valet.

Ett exempel på detta är alla opinionsmätningar som presenteras i nyheterna som handlar om människors partisympatier men dem gör ju inte att vi blir klokare angående vilka konsekvenser våra beslut i valbåset får.

Men den här bevakningen av politik tycks få konsekvenser. En sådan konsekvens är att många upplever att all politik bara är ett spel för galleriet, att politik bara är en kamp om själva makten och inte handlar om viktiga beslut i vår omvärld.

En annan konsekvens som borde vara oroande för medierna själva är att människor tappar förtroende för journalistiken under valrörelsen. Och i värsta fall tappar vi helt intresset.

Det är oroande eftersom valrörelsebevakningen i medierna är viktig på många sätt.

Vi medborgare behöver medierna för att få information så att vi kan ta ställning och göra ett genomtänkt val på valdagen.

Politiker och politiska partier behöver medierna för att kommunicera med oss väljare.

Och sist men inte minst – själva demokratin behöver journalistik som granskar makten, speglar samhället och politiken, och det är speciellt viktigt just i valrörelsen

Om du vill få lite koll på mediernas makt över dig själv så gör ett medie experiment i veckan genom att undersöka hur mycket nyheter du egentligen tar del av.

Hur ser nyheterna ut, har de fokus på politiska sakfrågor eller det politiska spelet.

Och fundera på hur du själv påverkas av din nyhetskonsumtion.

Och vill du utmana mediemakten så testa att följa en kandidat på Facebook, twitter eller på partiernas hemsidor för att se vilka frågor dem lyfter. Du kanske får en annan syn på vilka frågor som du faktiskt tycker är viktigast att ta ställning till i årets alla val.

Kajsa Falasca