Nya klimatmål i EU kan påverka svenska kärnkraften

2:02 min

I dag möts EU-ländernas energiministrar i Bryssel för att diskutera om EU ska sätta upp nya bindande mål för andelen förnybar energi till år 2030. Mål som kan komma att påverka den svenska kärnkraften.

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) tycker det är viktigt att värna kärnkraften och röstade därför emot att EU ska ha bindande mål för förnybar energi.

– Det här förnybarhetsmålet blir särskilt tufft om det blir bindande just för Sverige, för i Sverige har vi nästan bara vattenkraft och kärnkraft och det gör att ska vi öka andelen förnybar energi i Sverige dramatiskt, då måste det ske på bekostnad av kärnkraft.

– Jag är tveksam till om det hjälper vare sig klimatet eller Sveriges konkurrenskraft, säger Christofer Fjellner.

Christofer Fjellner är mer öppen än den svenska regeringen varit om synen på kopplingen mellan EU:s klimatpolitik och kärnkraftens framtid. Han hänvisar till att EU-kommissionen har visat att kärnkraftens andel av energimixen minskar med högre mål om förnybar energi.

För det är tydligt att kärnkraften fanns i åtanke när regeringen inte krävde att EU-länderna ska ha bindande mål för förnybar energi. I ett dokument från regeringskansliet som Ekot har sett, visar det sig att kärnkraftsvänliga folkpartiet var ovilligt gå med på ett sådant mål.

Nu åker de svenska miljö- och energiministrarna till Bryssel och stöder i stort sett EU-kommissionen som vill ha ett bindande mål för utsläpp, och ett mål för hela EU om förnybar energi som inte binder något land.

Christofer Fjellner menar att om länderna får bindande mål för förnybar energi, så krymper det möjligheterna till nationella beslut om energiförsörjning.

– Jag tror att frågan om kärnkraftens framtid i Sverige och i Europa riskerar att avgöras i debatten om klimatmål för 2030. Och det är olyckligt. För det är det många politiker och väljare som faktiskt är högst omedvetna om.

Samtidigt har vi reaktorer som är på väg att bli för gamla. Då är väl frågan snarare om man ska ersätta dem med nya reaktorer eller kanske satsa på förnybart?

– Absolut. Men den debatten och det beslutet borde vi fatta här i Sverige. Och så mycket tid och kraft som jag ägnat som politiker och medborgare åt att diskutera kärnkraftens vara eller icke vara, så vore det oerhört anmärkningsvärt om man skickar den frågan till Bryssel utan att ha en riktig diskussion om det i Sverige.