Allt färre söker till yrkesprogram på gymnasiet

2:36 min

Det fortsätter att vara allt färre niondeklassare som söker sig till ett yrkesinriktat gymnasieprogram. Det visar en rundringning som Ekot har gjort till 40 olika gymnasieskolor efter att den första, preliminära gymnasieantagningen genomförts.

Samtidigt utbildar de här yrkesprogrammen i många fall elever till yrken där det råder stor brist på arbetskraft. Många har också garanterade jobb efter gymnasiet.

– Jag ska läsa på VVS, värme- ventilation- och sanitetsprogrammet. Men jag vet egentligen inte varför jag har sökt det, säger Ivar Lidholm på Vasaskolan i Skövde.

Ivar Lidholm har valt ett yrkesprogram som enligt Arbetsförmedlingens senaste rapport är ett typiskt bristyrke. VVS är en av de branscher där det är förhållandevis lätt att få jobb.

lIvar Lidholm är en av 100 000 niondeklassare som de närmaste veckorna väntar på att få reda på vilken gymnasieutbildning han kommit in på i den första, preliminära antagningen.

När Ekot ringt runt till 40 gymnasieskolor så tappar alla skolor elever på yrkesprogrammen, inte på en enda skola ökar elevantalet på yrkesprogrammen. Minskningen på de 40 skolorna är tre procent på ett läsår.

Tre mil från Skövde ligger Skara och här finns Skaraborgs enda plåtslagarutbildning, också det är ett bristyrke. Medellönen för en plåtslagare är i snitt 29 500 kronor i månaden, fullt jämförbart både en socionom och grundskollärare, trots att de har flera års högskoleutbildning bakom sig.

Det borde locka elever tycker lärare och skolledare. På plåtslagarutbildningen i Skara, har bara två elever har sökt något av de åtta plåtslagarplatserna, säger Thomas Edlund, rektor vid Katedralskolan i Skara.

– Antalet elever minskar ju. Sedan reformen 2011 får man inte per automatik behörigheten till högre studier som typ universitet och högskola, säger Thomas Edlund.