317 miljoner felutbetalda från Försäkringskassan 2013

Försäkringskassan polisanmälde upptäckte förra året felaktigt gjorda utbetalningar på sammanlagt 317 miljoner kronor.

Samtidigt polisanmäldes närmare 1 500 personer polisanmäldes för misstänkt fusk.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson säger till Dagens Nyheter att kontrollen nu ligger på rätt nivå, men han anser att det är alldeles för få fällande domar.

Av de polisanmälningar som återrapporterades 2013 ledde 17 procent till fällande dom, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.

Året dessförinnan, 2012, var det betydligt fler som fälldes. En orsak till minskningen kan vara en HD-dom som säger att varje separat utbetalning ska ses som ett unikt brott. Därmed blir beloppen lägre och brottet klassas som ringa och får kortare preskriberingstid.

Ulf Kristersson utesluter inte en översyn av lagstiftningen om HD-domen innebär att det blir svårare att få fällande domar, säger han till DN.