Kollision med brandbil

En befälsbil från Botkyrka brandförsvar kolliderade med en personbil vid halvniotiden i morse. En person skadades och fördes med ambulans till sjukhus.
Olyckan inträffade i korsningen Hågelbyleden-Munkhättevägen i Tumba i Botkyrka kommun. Befälsbilen var en minibuss under utryckning. Hur pass allvarliga personskadorna blev är oklart, men den skadade fick nacksmärtor.