P4 Värmland kollar kollektivtrafiken

Många dödas i den värmländska trafiken

1:27 min

Värmland ligger i topp vad gäller omkomna i trafiken i landet. De sista fem åren har 71 personer dödats. Den höga dödssiffran beror bland annat på att Värmland är ett gledbygdslän.

– Man kör fler mil per person och kollektivtrafiken är inte så väl utbyggd. Motsatsen är Stockholmsområdet där befolkningen åker mest kollektivt, säger Tomas Pihl, kommunikatör på Trafikverket.

Omräknat till ett genomsnitt per år per 100 000 invånare hamnar Värmland på 5,3 medan samma uträkning för riket blir 3,1. Det är bara Jämtland och Norrbotten som har något mer med 5,4 respektive 5,6.

Och det är alltså att åka kollektivtrafiken  som är den avgörande skillnaden.

– Med en bättre utbyggd kollektivtrafik skulle en skillnad visa sig vad gäller dödade i trafiken, säger Tomas Pihl.