Kritiserad fiskare får fortsätta

Fiskeriverket beslutade idag att den omdiskuterade yrkesfiskare Stefan Pettersson får fortsätta fiska i Vättern. Han har fått licens som gäller i ytterliggare 4 år. Stefan Pettersson har fått kritik av länsstyrelsen för sitt sätt att fiska och han har också polisanmäts två gången, men utredningarna har lagts ner. Och nu har Fiskeriverket beslutat att Stefan Pettersson får fortsätta fiska. Fiskeriverkets beslutet kan inte överklagas.