Brandstation blir regeringsfråga

Detaljplanen för en ny brandstation vid infarten till F16 blir nu en fråga för regeringen. En fastighetsägare har överklagat fullmäktiges beslut att anta planen.
Fastighetsägaren menar att räddningsberedskapen i centrala Uppsala försämras av en flytt. Dessutom tycker han att den klassiska vyn från E 4 söderut mot staden försämras.