Fridlysta fåglar fyller frysarna

LUND. Frysarna på Zoologiska museet i Lund är proppfulla med duvhökar och det har nu blivit ett problem för museet.
Flera exemplar av den fridlysta fågeln skjuts varje år med tillstånd av länsstyrelsen.
De skjutna fåglarna är statens egendom och måste bevaras för forskningsändamål. De senaste tio åren har 500 fåglar skjutits. Zoologiska museet söker nu pengar för att bygga en ny anläggning där man kan spara vävnadsprover och slippa hanteringen med djupfrysta djurkroppar.