Skämskartan

PTS vill ge bättre telefoni till alla

1:28 min

Nu prioriterar post- och telestyrelsen arbetet med att hitta nya lösningar på telefonin även i utsatta områden, som Björkbacken och Fjällnäs.