Malmö

Moderna museet i Malmö nominerat till Årets museum 2014

Moderna museet i Malmö har, tillsammans med Bildmuseet i Umeå och Göteborgs stadsmuseum, nominerats till det prestigefulla priset Årets museum 2014.

Bakom utmärkelsen, som delas ut för artonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer och Svenska ICOM (International Council of Museums). Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiverksamhet och att inspirera andra museer till innovativ och nydanande verksamhet av god kvalitet.