Inställda operationer på UMAS

Universitetssjukhuset MAS i Malmö ställde igår in sju operationer på grund av överbeläggning. Det berodde bland annat på att sjukhuset hade så många patienter att det inte fanns tillräckligt många vårdplatser.
Bland annat var akuten överfull eftersom många patienter väntar på att bli placerade i boende med insatser från kommunen. eller placerade på servicehus sjukhem och särskilda vårdformer. Karin Christensson, sjukhuschef på Universitetssjukhuset MAS, ser allvarligt på situationen och menar att det vara är i yttersta nödfall som man ska ställa in planerade operationer. - Jag utgår från att kommunen gör sitt yttersta för att se till patienter som är färdigbehandlade så snabbt som möjligt kommer ut i de boenden som de väntar på. Under fredagen räknar man med att en planerad operation kommer att ställas in. På torsdagen genomfördes ett 40-tal akuta operationer.