Ja till ett besökscenter på Ulvön

Länsstyrelsen säger ja till ett bidrag på 325.000 kronor till ett besökscenter på Ulvön.

Satsningen kostar totalt tre miljoner kronor och det är Ulvö kapellag som ligger bakom uppförandet av ett besökscenter. Det är den gamla hembygsgården ute på ön som kommer att flyttas och renoveras och det hela ska stå klart under 2014.

-I dagsläget finns ingen naturlig uppsamlingsplats på Ulvön för alla gäster som kommer. Detta projekt syftar till att skapa ett sådant med såväl utställningar, forskningsdel och utgångspunkt för guidning och annan kulturistisk verksamhet skriver länsstyrelsen som motivering till bidraget.