En epok går i graven när Scan stänger i Örebro

5:39 min

Idag kom besked att Scan avvecklar sin verksamhet i Örebro. Produktionen av skinnfri grillkorv "Hot Dog" flyttas till Linköping och 38 anställda blir utan jobb om de inte flyttar med produktionen. 

Natalie Olsson-Karim är facklig och klubbordförande för livsmedelsfacket på Scan i Örebro. Hon säger att beskedet kom som en chock även om många på anläggningen känt av att förändringar var på gång. Redan 2010 aviserade ledningen för Scan att grillkorvstillverkningen fanns på förslag att flytta till Linköping, men den gången avvärjdes hotet.

Natalie Olsson-Karim säger att det är en bra arbetsplats med goda kamrater som nu försvinner och att det nu ska bli en kartläggning om vilka anställda som kan tänka sig att följa med när produktionen flyttar till Linköping nästa år. 

Magnus Lindholm som är Sverigechef på HK Scan Sweden säger att förändringarna beror på en minskad efterfrågan på skinnfri grillkorv, så kallad "Hot Dogs" från Scans anläggning.

Kunderna efterfrågar annan typ av korv och när volymerna går ner så kräver det åtgärder för att Scan ska bli livskraftigt i framtiden.