"You take the blue pill, the story ends"

3:16 min

ÄNNU ETT SAMMANTRÄFFANDE. Helt sjukt och nästan obehagligt. Shirley Clamp har varit del av eurotechnogruppen "Metrix" och LAF har ju träffad Morpheus. Alltså, LAF har varit INNE i The Matrix.