Bristande vård bakom flera självmord

1:52 min

En tredjedel av de som tog livet av sig under 2012 hade kontakt med psykiatrin, det visar en genomgång P4 Halland har gjort.

De flesta gångerna handlar det om fall där psykiatrin hade kunnat göra mer än vad de gjorde. Detta konstaterar de själva i utredningar och inspektionen för vård och omsorg

När man läser igenom Lex Maria-anmälningarna från 2012 står det så här:

"Dygnet efter utskrivningen begick patienten självmord."

"Patienten skrevs ut några dagar tidigare än överenskommet - några dagar efter sista vårdkontakten återfanns patienten död."

"I samband med en permission begick patienten självmord."

Under 2012 var det 36 personer i Halland som begick självmord, av dessa hade tolv behandlats inom psykiatrin.

Det är inte ovanligt att människor som tar livet av sig har kontakt med psykiatrin, men i flera fall hade vården kunnat göra mer för patienterna, det framgår när man läser igenom Lex Maria-anmälningarna.

"Under den relativt korta vårdtiden på ca ett halvår träffade patienten /.../ fjorton olika läkare."

Bristen på kontinuitet för patienterna nämns i flera fall och har vid några tillfällen tagits upp av närstående till patienterna.

Till exempel har anhöriga sagt att det saknas någon som tar hand om helheten för en patient som vårdats en längre tid inom psykiatrin. Thomas Wejstam är chefsläkare för psykiatrin i Halland och han säger att just de här sakerna är något de jobbar med.

– Just det här samarbetet med vårdgrannar, det är något som vi arbetar väldigt mycket med och som vi har stort fokus på, säger Thomas Wejstam.