Psykiatrin anmäler bara självmord

2:13 min

Psykiatrin i Halland brister i sina lex Maria-anmälningar. Det visar en genomgång av alla Lex Maria-anmälningar de senaste två åren. Det enda som anmäls är självmord.

Det har däremot kommit in privata anmälningar om brister i psykiatrin, men Thomas Wejstam, chefläkare för psykiatrin i Halland ser inte det som ett problem.

– I och med att det är ett väldigt fokus på frågorna om självmordsprevention så ser det ut så att den absoluta majoriteten handlar om självmord, så ser det ut på andra psykiatriska kliniker också.

Just självmord måste sedan några år tillbaka alltid Lex Maria-anmälas. Men förutom det ska en lex Maria-anmälan ska alltid göras om en patient får en skada av vården eller riskerar att skadas av vården. Det ska också göras till exempel om det inte finns bra bemanning eller om du får en felaktig behandling.

P4 Halland har tidigare berättat om till exempel Kajsa, som blev fastspänd på ett olagligt sätt när hon var inlagd på Varbergs sjukhus, behandlingen av henne Lex Maria-anmäldes aldrig.

– Det de har gjort är ju olagligt, det är olagligt. Det känns fruktansvärt, det är ett brott, berättar Kajsa.

Thomas Wejstam tycker att just det skulle ha Lex Maria-anmälts, men det var före hans tid och det var ett undantag säger han.