Försvarsberedningen får mer tid efter krisen i Ukraina

1:47 min

Försvarsminister Karin Enström ger den parlamentariska Försvarsberedningen ytterligare två månader på sig innan den ska lämna sin rapport över försvarets framtida utformning. Anledningen är utvecklingen i Ukraina.

– Det jag vill är att Försvarsberedningen ska göra är att under den här förlängda tiden kunna ha en möjlighet att göra en kompletterande säkerhetspolitisk bedömning med anledning av det som har hänt i Ukraina, säger Karin Enström.

När Försvarsministern nu förlänger Försvarsberedningens tid att rapportera till den 15 maj så möter hon ett krav som ställs från många håll i den nu så heta försvars- och säkerhetspolitiska debatten.

Så här säger statsminister Fredrik Reinfeldt om att Försvarsberedningen får mer tid:

– Vi vill ta in den uppkomna situationen. Den typ av nyckfyllhet och agerandet från rysk sida måste tas med i en fördjupning av säkerhetspolitiska bedömningar när det gäller svenska försvaret.

Försvarsberedningens rapport ligger till grund för det försvarspolitiska beslut som riksdagen ska fatta under våren nästa år. Den tidtabellen gäller fortfarande.

– Min ambition är att det inte ska bli försenat. Utan det är väldigt viktigt att vi nu kan fatta ett försvarspolitiskt inriktningsbeslut våren 2014, säger Karin Enström.

Idag gjorde också Folkpartiledaren Jan Björklund ett utspel. Han vill förändra Sveriges försvarspolitiska doktrin genom att kombinera den internationella inriktningen med att åter bygga upp ett försvar som kan skydda svenskt territorium.

– Det som nu kommer att krävas är ett doktrinskifte, att försvaret ställs om där huvuduppgiften återigen blir att försvara Sverige, säger Jan Björklund.

Karin Enström utesluter inte förändringar i försvaret - men inte nu.

– Det för tidigt för mig i dag att säga exakt vilka konsekvenser det här ska få för försvarets framtida utformning, säger Karin Enström.