Kommuner kan få svårt att rekrytera rektorer

1:47 min

Det kan i framtiden bli svårt att rekrytera rektorer i Örnsköldsvik, tror Eric Bagger, skyddsombud på Skolledarförbundet. Anledningen är att vissa lärare i kommunen, så kallade förstelärare, tjänar mer än rektorer.

Sedan höstterminen år 2013 har lärare i hela landet haft möjligheten att bli förstelärare. Enligt reformen har en förstelärare mandat att utveckla undervisningen på skolan och ska kunna vara en bra förebild och handledare till mindre erfarna lärare. Det är ett sätt för lärare att göra karriär.

En förstelärare får påökning på lönen med 5000 kronor, pengarna kommer från statligt håll.

I Örnsköldsvik finns det rektorer som tjänar 35 000 i månaden, och förstelärare som tjänar 38 000 i månaden.

– En del förstelärare tjänar mer än sin rektor men de har inget operativt ansvar eller straffrättsligt ansvar. Det här gör att de kan bli svårt att rekrytera nya skolledare i framtiden, säger Eric Bagger, rektor i Örnsköldsvik och skyddsombud på Skolledarförbundet.

– Det är underligt. Det här var ett sätt att höja lärarnas status för lärarna gör ett viktigt jobb, men jag vet inte om det här var rätt sätt, säger han.

På bildningsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun känner man till det här problemet, och det är något som man ska titta på. 

– Just nu är vi inne i en lönerevision för i år så inget kommer ske nu, men det här är något som vi ska titta på framöver, säger Astrid Täfvander, förvaltningschef. 

Anledningen till att en del förstelärare har högre löner än rektorer är att lärarna har arbetat väldigt länge samtidigt som rektorerna kan vara ganska nya på sitt jobb.

– Det är viktigt att vi har kvar bra rektorer så det är klart att vi måste titta på detta, säger Astrid Täfvander.