Brist på sjuksköterskor ger kortare vårdtid och överbeläggningar

1:20 min

Brist på sjuksköterskor gör att sjukhuset i Västerås fortfarande har ett stort antal vårdplatser stängda, minst 28 vårdplatser. På sjukhuset i Köping är 10 vårdplatser stängda sedan en tid tillbaka och konsekvensen är allt kortare vårdtider, säger Birgitta Guldbrand hjärtsviktssjuksköterska.

Birgitta Guldbrand arbetar som sjuksköterska på hjärtsviktsmottagningen på sjukhuset i Köping, säger att vårdtiden blir allt kortare och fler patienter kommer snart tillbaka till sjukhuset igen.

Enligt Vårdförbundet i Västmanland kan det bli så att vårdplatserna försvinner och inte öppnas alls på sjukhuset i Köping. Det skulle vara olyckligt menar Gunnel Vikman hjärtsviktssjuksköterska, som bara för någon dag sedan hade ansvaret att flytta patienter från akuten och sjukhuset i Köping där det saknades vårdplatser.

Någon patient fick flyttas till Fagersta och till onkologen på sjukhuset i Västerås, där det också var fullbelagt på medicinkliniken, enligt Gunnel Vikman.

De 10 vårdplatserna i Köping som är stängda behövs för att vårda alla sjuka patienter, menar Gunnel Vikman och Birgitta Guldbrand.

I Västerås är det också ständiga överbeläggningar på ett flertal avdelningar, enligt Vårdförbundet i Västmanland.