Fortsatt Natokritik mot Ryssland

1:40 min

Vid halv fem på tisdagseftermiddagen avslutade militäralliansen Nato ännu ett krismöte om Ukraina. Natochefen Anders Fogh Rasmussen upprepar nu kritiken mot Rysslands agerande.

– Trots upprepade uppmaningar från världssamfundet fortsätter Ryssland att kränka Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, sade Natochefen i samband med mötet.

Det var Polen som hade begärt dagens möte, enligt den så kallade artikel 4 i Natos stadga. Den innebär att ett Natoland har rätt att konsultera de övriga 27 allierade om landet upplever hot mot sin säkerhet eller självständighet. I framför allt Polen och Baltikum finns en oro för vad krisen i Ukraina kan leda till för dem.

Det har funnits önskemål om att Nato ska öka sin övervakning av luftrummet i Ukrainas västra grannländer. Men Natochefen nämnde inget om något sådant löfte under sitt två minuter korta anförande efter dagens möte. I stället blev det en vagare formulering om solidaritet mellan militäralliansens medlemmar.

– Natos allierade står samlade i en anda av stark solidaritet i denna allvarliga kris, sade Natochefen i sitt anförande

Anders Fogh Rasmussen ville inte svara på frågor från journalister efter dagens möte här i Bryssel. Natochefen sa bara att militäralliansen nu intensifierar sin krishantering och sina försök att få en fredlig lösning på Ukrainakonflikten.