Flytt av sexåringar upprör föräldrar

2:01 min

Just nu finns det så många sexåringar i Västerås att det är svårt att ordna plats för alla i förskoleklass. På Hammarbyskolan och S:ta Gertruds skola är det så trångt att Västerås stad föreslår en flytt till en annan skola 600 meter bort.

Vad tycker du? Är det ett bra förslag? Skriv vad du tycker i kommentarsfältet!

Västerås stad föreslår att sexåringarna ska flytta till Vetterstorpsskolan som ligger 600 meter från Hammarbyskolan och S:ta Gertruds skola.

Men det är en lösning som många föräldrar är kritiska till. En av dem är David Sundén:

– Jag tycker den är jättedålig och jag tycker det är väldigt konstig tillfällig lösning.

Igår anordnade Västerås stad ett föräldramöte där både politiker och tjänstemän förklarade hur de resonerar kring att förskolebarn flyttas.

Erik Johansson, verksamhetschef för F-5, berättade att Västerås stad hade för  många lokaler för några år sedan, men att det finns för lite lokaler nu.

Men föräldern David Sundén tycker inte att tjänstemännen har gjort tillräckligt för att hitta andra lösningar så att hans sexåring slipper ta sig till skolan 600 meter bort.

På mötet igår sa han vad han tyckte till Västerås stads företrädare:

– Jag tycker att ni har skött det här skitdåligt, ni har haft dålig planering, dålig koll, det är dåligt informerat.

Verksamhetschefen Erik Johansson är dock relativt trygg med lösningen att barnen på Hammarbyskolan och S:ta Gertruds skola får ta sig de 600 meterna till Vetterstorpsskolan.

– Jag tycker att det är bra förslag. Trots allt är ju förskoleklassverksamheten tre timmar per dag, resten är ju fritids, och det finns nästan inte bättre lekområden.