Unikt samarbete ska förbättra hälsan i Malmö

2:08 min

Ett unikt samarbete har skett i Malmö mellan forskare och praktiker  i den så kallade Malmökommissionen, där man har utrett hur man kan komma tillrätta med ohälsan i Malmö.  Idag ska politikerna i kommunstyrelsen ta ställning till de 72 förslagen till åtgärder. Men genom det öppna arbetet med forskningen så har redan många saker kommit igång.

I Malmö innebär ohälsan att det kan skilja kraftigt i medellivslängd beroende på var du bor i staden och vilken utbildning du har. För män skiljer det sex år och för kvinnor fyra år. Det är en situation som många Malmöbor har känt till länge och många projekt har startats för att komma tillrätta med problemen.

Men istället för en ökad jämlikhet så har bara skillnaderna växt. Därför tillsattes en kommission för tre år sen där forskare och praktiker från vitt skilda håll fick i uppdrag att gå till botten med vad som låg bakom de anmärkningsvärda skillnaderna i hälsa. För ett år sen lade de fram sina förslag, och där har de utifrån vetenskap och erfarenheter tittat på vad som behöver göras och hur det ska göras för att få effekt.

Genom att arbetet har varit öppet och över 2 000 personer har deltagit i det så har 34 av de 72 föreslagna sakerna redan börjat åtgärdas. Nåt som redan är igång är att man har tillsatt en skolöverläkare. Sven-Olof Isacsson är professor emeriuts i socialmedicin och ordförande i Malmökommissionen och säger så här om varför ett samlat grepp om elevhälsan är viktig:

– Därför att det finns så starkt samband mellan varför man hoppar av skolan och hur man mår fysiskt och psykiskt. Det är den näst vanligaste orsaken till att man slutar skolan här i Malmö.

Den politiska oppositionen i Malmö har framfört kritik mot en del av kommissionens förslag. Det gäller framförallt höjda socialbidrag, men moderata kommunalrådet Anja Sonesson tycker att det finns mycket positivt i rapporten också, bland annat tillsättningen av en skolöverläkare. 

- Det tycker jag är jättebra, vi är inte kritiska till hela slutrapporten såklart.