Malmö

Kommission för jämlikare Malmö

1:14 min

Kommunstyrelsen i Malmö tar i dag ställning till 34 förslag på förbättringar i Malmö från den så kallade Malmökommissionen, där forskare och praktiker utrett hur man ska komma tillrätta med ohälsan i Malmö, där det kan skilja flera år i livslängd mellan olika stadsdelar.

I Malmö innebär ohälsan  att det kan skilja kraftigt i medellivslängd beroende på var du bor i staden och vilken utbildning du har. För män skiljer det sex år och för kvinnor fyra år. Det är en situation som många Malmöbor har känt till länge och många projekt har startats för att komma tillrätta med problemen.

Men istället för en ökad jämlikhet så har bara skillnaderna växt. Därför tillsattes en kommission för tre år sen där forskare och praktiker från vitt skilda håll fick i uppdrag att gå till botten med vad som låg bakom de anmärkningsvärda skillnaderna i hälsa. För ett år sen lade de fram sina förslag, och där har de utifrån vetenskap och erfarenheter tittat på vad som behöver göras och hur det ska göras för att få effekt.

Genom att arbetet har varit öppet och över 2 000 personer har deltagit i det så har 34 av de 72 föreslagna sakerna redan börjat åtgärdas. Nåt som bla redan är igång är att man har tillsatt en skolöverläkare. Sven-Olof Isacsson är professor emeriuts i socialmedicin och ordförande i Malmökommissionen och säger så här om varför ett samlat grepp om elevhälsan är viktig:

– Därför att det finns så starkt samband mellan  bla varför man hoppar av skolan och hur man mår fysiskt och psykiskt. Det är den näst vanligaste orsaken till att man slutar skolan här i Malmö.

Den politiska oppositionen i Malmö har framfört kritik mot en del av kommissionens förslag, det gäller framförallt höjda socialbidrag, men moderata kommunalrådet Anja Sonesson tycker att det finns mycket positivt i rapporten också, bland annat tillsättningen av en skolöverläkare. 

– Det tycker jag är jättebra. Jag tycker det finns väldigt mycket som är bra i förslagen, vi har inte varit kritiska till hela slutrapporten och alla slutsatserna, det finns flera förslag som är bra och det här är ett av dem, säger Anja Sonesson.

Mer om Malmökomissionen hör du i Vetandets värld klockan 12:10 i P1.