Just nu

SKB får kritik för att de försöker begränsa miljöprövning av förvar

Nu får Svensk Kärnbränslehantering, SKB, kritik för att de försöker begränsa miljöprövningen kring utbygnaden av slutförvaret i Forsmark.

I slutet av mars ska ansökan in om att bygga ut Slutförvaret för kortlivar radioaktivt avfall och SKB ser det här just som en utbyggnad av den befintliga anläggningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten, Östhammars kommun, Naturskyddsföreningen, med flera menar däremot att de handlar om en ny anläggning.

Något som i så fall skulle göra att ansökan måste vara mer omfattande och att förvaret skulle kunna hamna på en helt annan plats. Det här skriver UNT idag.