نیروگاه هسته‌ای اُسکارش‌هَمن باید بازنشسته اعلام شود

حدود ۲۰ تن از فعالان زیست محیطی عضو سازمان  Greenpeace (صلح سبز) توانسته‌اند وارد نیروگاه هسته‌ای در اُسکارش‌هَمن شوند و خود را به پشت بام نیروگاه شماره دو آن برسانند.
آنها هدف خود را ازاین اقدام، اعلام بازنشسته بودن قدیمی‌ترین و پرخطرترین نیروگاه هسته‌ای سوئد عنوان کرده‌اند. آنها خواستار تعطیل این نیروگاه هستند.