Fler unga lyckas få jobb i Härnösand

3:53 min

Åtta av tio unga i Härnösand har ett jobb och är därmed den kommun i Västernorrland där flesta unga har ett arbete. Ett projekt med 3 miljoner kronor har satt 33 ungdomar i arbete hos privata arbetsgivare. 

Är praktikplats lösningen - eller vad krävs för att fler unga ska få jobb? Vad tror du? Diskutera!

Situationen var helt annorlunda våren 2012. Siffrorna över hur många unga som var arbetslösa i Härnösand pekade rakt upp. Då bestämde man sig för att satsa 3 miljoner kronor på att att halvera ungdomsarbetslösheten i kommunen. 

– Vi såg hur siffrorna stack iväg rakt upp och låg i topp i landet och även i länet. Det var illa, säger Lilian Kranz, verksamhetsansvarig på arbetslivsförvaltningen i Härnösand.

I projektet har man satsat på att sprida kunskap om arbetsmarknaden och hur man söker jobb, men pengarna har också gått till praktikplatser.

– En praktikplats kan vara det berömda bananskalet som gör att man halkar in på arbetsmarknaden, säger Lilian Kranz på arbetslivsförvaltningen i Härnösand.